Kiedy nakaz oznacza deportację?

dzieckoCzy zawsze osoba ścigana europejskim nakazem aresztowania musi być deportowana do Polski ?

Odpowiedź na powyższe pytanie uzależniona jest od okoliczności konkretnego przypadku oraz od etapu na jakim znajduje się postępowanie. Inne środki prawne będą do wykorzystania w przypadku gdy sprawa będzie prowadzona przez Prokuraturę, a inne gdy sprawa będzie na etapie postępowania rozpoznawczego przed sądem. Jeszcze inne instytucje prawne będą do wykorzystania na etapie postępowania wykonawczego.

Najtrudniejszą sytuację mają osoby podejrzane bądź oskarżone o najcięższe rodzaje przestępstw, czyli o zbrodnie. Zbrodnia to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata. Równie trudną sytuacje mają osoby podejrzane bądź oskarżone o popełnienie wielu przestępstw lub też już wcześniej karane.
W najtrudniejszych przypadkach pozostaje wystąpienie przez adwokata w Polsce z wnioskiem o wydanie listu żelaznego.

W sprawach o występki bardziej pospolite jak np.: kradzieże, rozboje, wypadki samochodowe, wyłudzenia, oszustwa itp. adwokat ma możliwość podjęcia negocjacji z Prokuraturą i Sądem w celu ustalenia warunków dobrowolnego poddania się karze. W tych przypadkach w których stawiennictwo oskarżonego przed Sądem nie jest obligatoryjne istnieje możliwość doprowadzenia do wydania wyroku bez przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego.
W wypadku gdy wyrok będzie orzeczony z warunkowym zawieszeniem wykonania kary sąd uchyla postanowienie o poszukiwaniu listem gończym i odwołuje europejski nakaz aresztowania.

Jeżeli europejski nakaz aresztowania został wydany na etapie postępowania wykonawczego adwokat ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o odroczenie wykonania kary bądź gdy kara została już w odpowiedniej części odbyta może wystąpić o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.
W wypadku przestępstw za które orzeczono karę w wymiarze nie przekraczającym lat 2 po jej odroczeniu co najmniej na 12 miesięcy adwokat może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie wykonania takiej kary.

Jak wynika z powyższego wydanie  europejskiego nakazu aresztowania wcale nie przesądza o tym, że osoba poszukiwana musi być deportowana do Polski i trafić do polskiego aresztu. Istnieją możliwości zgodnego z prawem „rozliczenia się” –  nawet po wielu latach – z polskim wymiarem sprawiedliwości w sposób który pozwoli uniknąć aresztowania.

Umiejętne i sprawne poprowadzenie spraw na terenie Polski musi być skoordynowane z działaniami adwokata prowadzącego proces na terenie Wielkiej Brytanii. Przekazywanie przez adwokata polskiego adwokatowi w Wielkiej Brytanii dokumentacji oraz relacji z czynności prowadzonych w polskiej Prokuraturze bądź przed polskim Sądem ma istotny wpływ na decyzje o wydaniu którą ma podjąć Sąd w Wielkiej Brytanii.